Toezichthouder

Als toezichthouder ben ik een klankbord, raadgever en uiteraard werkgever van de Raad van Bestuur van een organisatie. In mijn toezichthoudende functies vind ik het belangrijk dat in relatie tot moderne governance de beweging gemaakt wordt naar dialoogsturing, horizontaal toezicht en proactieve betrokkenheid bij bestuursthema’s. Huidige commissariaten:

  • voorzitter Raad van Toezicht Verslavingszorg Noord-Nederland
  • voorzitter Raad van Toezicht Centrum voor Consulatie en Expertise (Utrecht)
  • lid Raad van Toezicht Zorgplein Noord