Over

Na circa 30 jaren te hebben gewerkt als eindverantwoordelijk zorgbestuurder in zowel cure en care, heb ik besloten mijn opgebouwde kennis en ervaring vanuit een eigen bedrijf in te zetten binnen de zorgsector. Van huis uit ben ik econoom en ik heb gedurende mijn loopbaan een aantal grote zorgorganisaties gemoderniseerd en financieel gezond gemaakt. Inmiddels is mijn oriëntatie sterk op de inhoud van zorg komen te liggen. Hierbinnen heb ik een vooral strategische focus.

Na verschillende functies binnen het Ministerie van Financiën en daarna bij de Sociaal Economische Raad, maakte ik eind jaren 80 de overstap naar de zorg. Eerst als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Leids Universitair Medisch Centrum en vervolgens als voorzitter Raad van Bestuur bij het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. Eerst als voorzitter Raad van Bestuur bij Zorgbalans in Haarlem en vervolgens bij de KwadrantGroep in Friesland. Mijn bestuurlijke functies heb ik altijd gecombineerd met toezichthoudende functies. Daardoor zijn beide zijden van de bestuurstafel mij goed bekend. De zorgsector kent een boeiende dynamiek die zijn eigen uitdagingen met zich meebrengt voor zorgbestuurders. Met mijn kennis en ervaring help ik graag (beginnende) bestuurders en toezichthouders en organisaties die voor bestuurlijke uitdagingen staan. Dit laatste door advisering en ook met interim-bestuur.

Werken in de zorg doe ik met veel passie vanuit de visie dat aandacht voor psychologische en sociale problematiek minstens zo belangrijk is als aandacht vanuit zorginhoudelijk of medisch perspectief. Ik ben een verbinder; zoek de dialoog en zorg dat ieder zijn of haar zienswijze kan geven in de weg naar een besluit. Humor en plezier in het werk is voor mij van groot belang om zelf en als team goed te functioneren.

Mijn volledige profiel bekijkt u hier: linkedin