Toekomstbestendige zorg in krimpgebieden

Vanuit de missie dat ieder mens recht heeft om oud te kunnen worden in zijn eigen omgeving, heb ik mij als bestuurder ingezet om dit op het platteland van Friesland en op de Waddeneilanden (in het bijzonder Ameland) in de praktijk te brengen. Dit onder meer door een doorstart te geven aan het failliete Pasana Care, tezamen met een collega-zorgaanbieder.

Tevens heeft deze incorporatie geleid tot het ontwikkelen van nieuwe kleinschalige woonvormen specifiek geënt op krimpgebieden. Hierover is de volgende publicatie van onder meer mijn hand verschenen:

Toekomstbestendige zorg in krimpgebieden