Sociale Benadering

Tijdens mijn loopbaan bij de KwadrantGroep heb ik mij ingezet om ondersteuning en begeleiding bij dementie die wordt geboden vanuit de Sociale Benadering, tot één van de specialisaties van de KwadrantGroep te maken. Hierbij staat niet de ziekte centraal, maar vooral de gevolgen die de ziekte heeft op het sociale leven en mentaal welbevinden van de cliënt.

In samenwerking met prof. mr. dr. A.M. Thé zijn de volgende uitgaven over sociale benadering tot stand gekomen:

  1. Dementie het beste medicijn
  2. Dementie en toekomstige professionals
  3. Van verhalen naar inzicht
  4. Zaaien en oogsten Proeftuin Sociale Benadering Dementie