Liberein

Januari 2018 – heden

Liberein is een aanbieder van ouderenzorg (VVT) in Enschede en omstreken. Liberein komt voort uit een fusie tussen AriënsZorgpalet en Bruggerbosch. De opdracht behelst het uitbrengen van een advies over de meest gewenste topstructuur van Liberein. Hierna nog enige begeleiding bij de implementatie.