Advies

Naast interim-werk verricht ik afgeronde adviesopdrachten voor organisaties die tijdelijk behoefte hebben aan meer bestuurlijke aandacht. Hierbij kan het gaan om inhoudelijke vraagstukken, voor de organisatie ingrijpende veranderingen, maar ook om het coachen van (beginnende) bestuurders en toezichthouders. Enkele voorbeelden:

  • advisering op strategische en inhoudelijke zorg en bestuursvraagstukken
  • governance-vraagstukken
  • positionerings- en herstructureringsvraagstukken
  • verdiepingsvraagstukken op specifieke onderwerpen, zoals duurzame zorg in krimpgebieden, nieuwe zorgconcepten op het gebied van dementie
  • tijdelijke ondersteuning/coaching van (beginnende) bestuurders en toezichthouders